Allsport Slovakia - hokejová  výstroj, hokejky
výhradný distribútor hokejovej výstroje BAUER
Veľkoobchod:
OC Danubia
Panónska cesta 16
851 04 Bratislava
e-mail: eshop@allsports.sk
pobočky

OP


Od 1.6.2008 platia následujúce obchodné podmienky:

Spoločnosť ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o. je výhradným distribútorom značky BAUER HOCKEY v Slovenskej republike.


ALL SPORTS SLOVAKIA, s.r.o.
Panónska cesta 16, 851 04, Bratislava
IČO: 35858541
DIČ: 2020217155
IČDPH: SK2020217155

Zapísaná v OR OS BA I, vl. č. 28890/B oddiel: Sro 

MALOOBCHODNÉ PODMIENKY:

Tovar objednaný cez E-shop zasielame kuriérom na dobierku a v hodnote vyššej ako 30,-EUR s DPH. Dodanie tovaru 3 až 7 pracovných dní. Pri zle vyplnenej objednávke, nebudeme tovar expedovať. Osobný odber objednaného tovaru - predajňa ALLSPORTS, OC Danubia, Panónska cesta 16, 851 04, Bratislava.

Kontakt: eshop@allsports.sk

Tovar zasielame len v rámci Slovenska a Českej republiky.

Doprava tovaru: Kuriér UPS

Poštovné: 6,-Eur

Platba: Dobierka

Pokiaľ sa produkt (veľkosť, zahnutie, farebné prevedenie...) nezobrazuje v ponuke, znamená to, že tovar nieje skladom!

VEĽKOOBCHODNÉ PODMIENKY:

Spoločnosť ALL SPORTS SLOVAKIA s.r.o. si vyhradzuje právo upraviť ceny v závislosti na pohybe kurzu a pri nepredvídatelných makroekonomických podmienkach. Dodacie podmienky sú stanovené dohodou.Tovar až do úplného splatenia zostáva majetkom spoločnosti ALL SPORTS SLOVAKIA.
Novému zákazníkovi bude vydaný tovar len na základe hotovostnej platby či predplatby a po preverení jeho platobnej schopnosti. Minimálna hodnota prvého odberu je 5000,- EUR bez DPH.

Cena za dopravu nie je zahrnutá v cene tovaru.

Dopravu tovaru môže zabezpečiť spoločnosť ALL SPORTS SLOVAKIA po vzájomnej dohode so zákazníkom, prostredníctvom zasielatelskej služby UPS, alebo prostredníctvom rozvozu vlastnými autami spoločnosti ALL SPORTS SLOVAKIA, pričom náklady na dopravu bude spoločnosť ALL SPORTS SLOVAKIA faktúrovať zákazníkovi.
Rozvoz tovaru, či zaslanie tovaru prebieha podľa poradia prijatých objednávok alebo podľa dohody s obchodnými zástupcami spoločnosti.
 

Objednávky tovaru:

Pre jednoduchšiu evidenciu spoločnosť ALL SPORTS SLOVAKIA príma objednávky prostredníctvom faxových, e-mailových alebo telefonických objednávok s obchodnými zástupcami spoločnosti  a to minimalne 1 deň pred plánovaným výdajom tovaru.
 

Reklamácia tovaru:

V prípade reklamácie je nutné tovar bez zbytočného odkladu doručiť spoločne s kópiou dokladu o nákupe reklamovaného výrobku, eventuálne s dokladom o zaplatení výrobku, súčasne s riadne vyplneným reklamačným lístkom, do sídla spoločnosti ALL SPORTS SLOVAKIA na posúdenie oprávnenosti reklamačného prípadu. Bez potrebných náležitostí spoločnosť ALL SPORTS SLOVAKIA nie je povinná reklamačný prípad prevziať a tento reklamačný prípad bude považovaný za neoprávnený.

Záruka sa vzťahuje len na materiálové alebo výrobné vady.

Záruka se nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku spôsobené nešťastnou náhodou okolností, úmyselným poškodením, nárazom, alebo preseknutím.

Záruka se tiež nevzťahuje na vady spôsobené nedostatočným ošetrováním výrobku alebo na prípad, kedy zákazník upraví či vedome poškodí pôvodnú štruktúru výrobku.

Hokejky, shafty, blady, náhradné nože do korčúľ a kolieska patia do kategórie spotrebný materiál, preto ich mechanické poškodenie nie je dôvodom k reklamácii.

Cena výrobku neurčuje dĺžku jeho životnosti, ale materiály, ktoré boli použité pri jeho výrobe. Tieto zvyšujú komfortnosť výrobku, nie jeho dĺžku životnosti. Reklamačnú dobu si nemožno mýliť so životnosťou výrobku, tj dobu, po ktorú pri správnom používaní a ošetrovaní môže vzhľadom svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania výrobok vydržať.

Zákazník je povinný sa oboznámiť s návodmi na používanie,  jednotlivých výrobkov.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Prevádzková doba:

Provádzková doba spoločnosti je Po - Pi od 8.00 do 16.30 hod.
Výdaj tovaru doporučujeme prevziať maximálne do 16.00 hod.
Výdaj tovaru v inú než stanovenú dobu sa dá zariadiť vo výnimočných prípadoch po dohode so skladom v Bratislave. 
Výdaj tovaru sa uskutočňuje podľa poradia prijatých objednávok.